Montowanie partycji VMFS oraz pliku z rozszerzeniem vmdk w systemie Linux.

Montowanie partycji VMFS używanej przez VMWare ESXI w systemie Linux:

apt install vmfs6-tools
fdisk -l

vmfs6-fuse /dev/sda8 /mnt/

Montowanie pliku vmdk w systemie Linux:

apt install guestmount

guestmount -a plik.vmdk -i --ro /mnt/