Konwersja pliku wideo do mp4 dla MacOS.

Za pomocą instalatora pakietów brew zainstaluj ffmpeg:

brew install ffmpeg

Po zakończeniu instalacji, w celu konwersji pliku wideo wydaj polecenie:

ffmpeg -i plik_wideo.mov plik_wideo.mp4

Przycinanie:

ffmpeg -ss 00:01:00 -to 01:10:00 -i plik_wideo.mov plik_wideo.mp4