Błąd podczas instalacji PiVPN + Debian + VMware ESXi ARM

Jeśli napotkałeś na błędy podczas instalacji pakietu PiVPN pivpn.io, zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią poradnika. Sytuacja występuje podczas instalacji PiVPN w systemie Debian zwirtualizowanym w środowisku VMware ESXi dla procesorów ARM. Precyzując, VMware ESXi posadowniony na RaspberryPi 4, a w nim maszyna wirtualna z Debianem 10 ARM.
Wydajemy polecenie:

curl -L https://install.pivpn.io | bash

Otrzymujemy komunikaty o błędach:

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  162 100  162  0   0  487   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  487
100 83358 100 83358  0   0  108k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0
:::
::: You are root.
::: Hostname length OK
::: Verifying free disk space...
:::
::: Package Cache update is needed, running apt-get update -y ...
 done!
:::
::: Checking apt-get for upgraded packages.... done!
:::
::: There are 1 updates available for your system!
::: We recommend you update your OS after installing PiVPN!
:::
:::  Checking for git... already installed!
:::  Checking for tar... already installed!
:::  Checking for wget... already installed!
:::  Checking for curl... already installed!
:::  Checking for grep... already installed!
:::  Checking for dnsutils... already installed!
:::  Checking for whiptail... already installed!
:::  Checking for net-tools... already installed!
:::  Checking for bsdmainutils... already installed!
:::  Checking for iptables-persistent... already installed!
::: Using User: pi
:::
::: Checking for existing base files...
:::  Checking /usr/local/src/pivpn is a repo... not found!
:::  Cloning https://github.com/pivpn/pivpn.git into /usr/local/src/pivpn... done!
main: line 1140: [: : integer expression expected
main: line 1152: [: : integer expression expected
::: Install Complete...
::: Restarting services...
::: Setupfiles copied to /etc/pivpn//setupVars.conf
::: Installing scripts to /opt/pivpn...
main: line 2288: /etc/bash_completion.d/pivpn: No such file or directory
 done.
::: Flushing writes to disk...
::: done.
:::

Rozwiązanie: pobieramy skrypt instalacyjny ręcznie wydając polecenie

wget https://raw.githubusercontent.com/pivpn/pivpn/master/auto_install/install.sh

dowolnym edytorem dokonujemy zmiany w pliku install.sh w linii nr 260

PLAT=$(lsb_release -si)

zmieniamy na

PLAT="Raspbian"

następnie zapisujemy zmiany i wydajemy polecenie

chmod +x install.sh

skrypt jest gotowy do uruchomienia a instalacja przebiegnie normalnie

./install.sh