Reguły obowiązujące przy tworzeniu adresu poczty elektronicznej.

Adres poczty elektronicznej składa się z identyfikatora użytkownika, znaku @ (z ang. „at”) oraz części domenowej serwera poczty elektronicznej.
Dokładną specyfikację adresu e-mail podają internetowe standardy RFC 5322 i RFC 5321.
1) Identyfikator użytkownika może mieć długość do 64 znaków i może składać się z dowolnej kombinacji znaków:
– duże i małe litery, stosowanie małych i dużych liter powinno skutkować określeniem różnych skrzynek pocztowych, jednak wiele serwerów traktuje małe i wielkie litery jako równoważne
– cyfry z zakresu od 0 do 9
– znaki specjalne !#$%&’*+-/=?^_`{|}~
– znak kropki („ . ”) jest dopuszczalny z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: nie jest to pierwszy ani ostatni znak, dwa lub więcej znaki nie są akceptowalne
2) Część domeny nie może mieć więcej niż 255 znaków i musi być zgodna ze specyfikacją dla nazw hostów, która jest listą rozdzielonych kropkami nazw DNS. Każda nazwa DNS nie może przekraczać 63 znaków i powinna składać się z dowolnej kombinacji znaków alfabetu, cyfr i łączników („ – ”).
Uwagi dotyczące nazw DNS:
– domeny najwyższego poziomu nie mogą zawierća samych liczb – łączniki („ – ”) nie mogą być pierwszym ani ostatnim znakiem
3) Dzięki wprowadzeniu w 2003 roku zinternacjonalizowanych nazw domen (IDN) polskie znaki diakrytyczne mogą być używane w części domenowej. Ze względu na pewne niedogodności domeny (IDN) są używane stosunkowo rzadko.

Przydatne triki dla kont gmail:
1) Przykładowy adres email google ma postać [email protected], serwer jednak dopuszcza dodawanie kropek w części identyfikatora użytkownika np. [email protected]
Mail wysłany na taki adres zostanie bez problemu dostarczony na konto [email protected]
2) Drugim trikiem jest możliwość stosowania znaku + za częścią identyfikatora użytkownika np. [email protected], [email protected], [email protected]
Trik ten pozwala sprawdzić na jaki adres przychodzi spam i która firma okazała się nielojalna, udostępniając bazę adresów innym firmom.