Dostęp do partycji ext4 z MacOS

Wykorzystując wcześniej opisany manager pakietów Brew z terminala instalujemy następujące pakiety:

brew cask install osxfuse
brew install ext4fuse

W tym momencie obsługa systemu plików ext4 jest zainstalowana.
Sprawdzamy numer dysku i partycji za pomocą polecenia:

diskutil list

W wyniku otrzymujemy listę dysków, w moim przypadku na dysku 5 i partycji 2 znajduje się system plików Linux ext4:

/dev/disk5 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *120.0 GB disk5
1: EFI NO NAME 200.0 MB disk5s1
2: Linux Filesystem 119.8 GB disk5s2W

Do zamontowania partycji posłuży polecenie:

sudo ext4fuse /dev/disk5s2 ~/tmp/linux -o allow_other

System plików zostanie zamontowany w katalogu /Users/nazwa_uzytkownika/tmp/linux
Powyższe narzędzie pozwala tylko na odczyt plików.
Odmontowanie partycji:

sudo umount ~/tmp/linux